Model introductiecursus

Op deze pagina kunt u de verschillende delen van de introductiecursus die Nicolas gemaakt heeft voor de Evangelische Gemeenschap Roosendaal downloaden. De downloads zijn in Word-bestand, zodat u zelf elke gewenste aanpassing kunt doen. De tekst tussen < … > dient u in elk geval te veranderen. Zo kunt u dit materiaal als uitgangspunt gebruiken voor een introductiecursus – of hoe u het ook wilt noemen! – van uw eigen gemeente. Het is tenslotte eenvoudiger om bestaand materiaal om te werken, dan om zelf iets nieuws uit te werken. De Handleiding voor de cursusleider geeft iets meer achtergrond bij de bedoelingen van het materiaal. 

Heeft u vragen over deze cursus? Stuur gerust een e-mail naar nicolas@tussenland.com. 

 

Handleiding cursusleider – download hier

 

Omslag – download hier

Onze start: Welkom bij deze kennismaking! (eerste bijeenkomst) – download hier

Ons geloof: Wat zijn onze diepste overtuigingen? (tweede bijeenkomst) – download hier

Onze waarden: Waar staan wij voor? (derde bijeenkomst) – download hier

Onze visie: Waar gaan wij naartoe? (vierde bijeenkomst) – download hier

Onze organisatie: Hoe werken wij samen tot eer van God? (vijfde bijeenkomst) – download hier 

Onze nieuwe leden: Wat ga jij doen? (zesde bijeenkomst) – download hier

Bijlagen – download hier