Tarieven

Gratis kennismaking

Wij hechten veel waarde aan een goede start. Dat begint met vertrouwen over en weer en met een helder plaatje van wat je kunt verwachten wanneer je met ons een traject ingaat. 

Daarom is onze eerste ontmoeting altijd gratis en vrijblijvend. Op basis van dat kennismakingsgesprek werken wij een voorstel uit voor het traject. Wanneer jij dat voorstel ziet zitten en akkoord gaat met de voorwaarden, dan gaan we samen aan de slag!

Individuele trajecten

Voor individuele trajecten vragen we €65,- euro (incl. BTW) per gesprek. Naast de gesprekken zijn gespreksvoorbereiding en verslaglegging bij dit tarief inbegrepen. Eventueel zijn er bijkomende kosten, zoals het gebruik van DiSC materiaal en reiskosten. In het voorstel vermelden we een kostenspecificatie. 

Trajecten voor kerken, instellingen, bedrijven

De investering in een traject door een kerkgenootschap of organisatie hangt af van de opdracht. In ons voorstel ontvangen jullie een duidelijk overzicht van onze plan van aanpak en het daarbij behorende prijskaartje. 

Preken en Bijbelstudies

De hoogte van de vergoeding voor preken en Bijbelstudies laten we aan de gemeente over. We geloven enerzijds dat de verkondiging van het Evangelie vrij moet zijn. We willen daarom geen potentiële financiële drempel opwerpen. Anderzijds menen we dat Gods Woord er juist op wijst dat mensen die in de bediening van Gods Woord staan daar ook een materiële compensatie voor mogen ontvangen. We verwachten daarom van gemeenteleiders dat ze een vergoeding geven welke de Here God hen, in het gebed, heeft ingegeven.