Geestelijke begeleiding

Wat is geestelijke begeleiding?

Wat zouden we graag willen dat alles in het leven soepel en vlot verloopt. De ervaring van velen is echter dat het leven soms behoorlijk weerbarstig is. Zolang de Here God de aarde en hemel nog niet nieuw heeft gemaakt, zoals Hij belooft in Op. 21:5, moeten we leren leven met onze pijnen en moeiten. 

Geestelijke begeleiding is juist daarop gericht. Het doel is om cliënten te helpen niet gebukt te gaan onder de lasten, maar er het beste van te maken. Soms heb je daar tijdelijk professionele ondersteuning bij nodig. Zodat je sterker en weerbaarder wordt. Zodat je geestelijke gezond bent en de uitdagingen van het leven aankunt.

Elke geestelijke begeleider staat mensen bij vanuit de eigen levensbeschouwing. Aansluiting bij de cliënt als uniek persoon staat altijd voorop. De mens is tenslotte geen robot die door middel van begeleiding opnieuw geprogrammeerd wordt. Integendeel, het doel van elk begeleidingstraject is om de cliënt te helpen volop ruimte te ervaren in zijn of haar eigen eigen leven. 

Over Nicolas

Nicolas is de geestelijk begeleider bij Tussenland. Hij werkt vanuit de diepe overtuiging dat er altijd hoop is op een zinvol leven. Die hoop is ten diepste gegrond in het Evangelie van Jezus Christus. Vanuit dit unieke bevrijdende perspectief is Nicolas gedreven om samen met jou te werken aan een nieuw, zinvol perspectief op jouw leven. 

In 2007 Nicolas rondde zijn opleiding Godsdienst Pastoraal Werk af aan Azusa Theologische Hogeschool. Twee jaar later behaalde hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam een Masterdiploma in de Theologie.

Lees hieronder welke mogelijkheden voor geestelijke begeleiding er zoal zijn bij Nicolas! Je kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken om te kijken wat hij voor jou kan betekenen.

Zoek jij hulp bij lastige gevoelens en moeilijke gedachten?

Christelijke therapie

Bij iedereen komt er wel eens een rare gedachte op of heb je last van een vervelend gevoel. Sommige mensen hebben daar zoveel hinder van, dat ze gebaat zijn bij therapie. In de therapie kunnen ze leren omgaan met die vervelende gevoelens en gedachten. 

Ik geef christelijke therapie door middel van Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Deze vorm van therapie is niet gericht op behandeling of genezing. Het doel van deze therapie is juist dat je ontdekt hoe jouw leven nog steeds zinvol kan zijn, ondanks je nare innerlijke beleving. Door ACT therapie leer je om je eigen psychologische flexibiliteit te vergroten.

ACT is een wetenschappelijk onderbouwde, levensbeschouwelijk neutrale therapie. Ingrid Ord heeft een specifiek christelijk model gemaakt van ACT, genaamd ‘Christaflex’. Deze naam is veelzeggend. Christaflex is namelijk gericht op psychologische flexibiliteit in volle samenhang met een persoonlijk, levend geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. 

Toerusting pastoraal werk

Eén van de belangrijkste kernfuncties van de gemeente is het pastorale werk. Pastoraat kent verschillende niveaus: van oprechte aandacht hebben voor elkaar tot en met crisishulp voor mensen die in een complexe moeilijkheden verkeren. 

Petra en ik kunnen het pastoraat in de gemeente op verschillende niveaus versterken. Denk aan een training gespreksvaardigheden of een basistraining in Christaflex ACT therapie (zie hierboven). Onze toerusting voor pastorale werkers is vooral gericht op gemeenteleden die zielzorg geven, bijvoorbeeld als ‘buddy’, in de nazorg en in de vorm van begeleidingstraject. 

Wil jij toegerust worden voor pastoraat in de gemeente?

Heb jij een predikant nodig voor een trouwdienst of uitvaart?

Trouw & rouw

Huwelijk en uitvaart zijn krachtige gebeurtenissen die horen bij het leven. Elke trouwdienst, elke uitvaart is daarom een bijzonder bepalend moment voor de betrokkenen. Daar schakel je graag een predikant voor in van wie je op aan kunt. 

Normaal gesproken regel je dit met de leiding van je gemeente. Soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld doordat je net verhuisd bent of doordat de gemeente waar je bij hoort niemand ter beschikking heeft die de dienst kan verzorgen. Dan kun je een beroep doen op mij. Samen kijken we wat ik voor jou kan betekenen.