Gemeenteopbouw

Wat is gemeenteopbouw?

Elke plaatselijke gemeente – ofwel ‘kerk’ – van Christus is uniek. Het karakter en de cultuur van een gemeente wordt bepaald door de mensen waar die kerk uit bestaat. Zij komen samen in die lokale kerk waarin zij de beste aansluiting vinden van hun eigen geloofsbeleving. Zo delen zij samen het Evangelie en aanbidden zij God eensgezind, zoals zij ervaren dat dat goed is.

Maar ook een gemeente heeft te maken met verschillende dynamieken en processen. Deze zijn zowel geestelijk als aards van karakter. We geloven dat het geestelijke en het aardse vaak op elkaar inwerkt. Wij weten zeker dat Jezus Christus elke situatie in zijn hand heeft, Hij is Heer. Niet alleen in de goede tijden, maar ook in de slechte tijden. 

Tegelijkertijd geloven wij dat Jezus zijn gemeenten wil toerusten om geestelijk te groeien. We geloven dat Hij ieder gemeentelid tot zegen kan en wil laten zijn voor de hele gemeente. Gemeenteopbouw is daarom in onze ogen het sterker, aantrekkelijker en stabieler maken van de plaatselijke kerk. Opbouw is in de eerste plaats geloofsopbouw: de gemeente wordt gesterkt in haar bijbelse geloof in God. In de tweede plaats is opbouw gemeenschapsvorming: de gemeente krijgt inzicht en begeleiding in de dynamiek en processen die gaande zijn. Zo benaderen wij gemeenteopbouw vanuit een brede visie op mens, kerk en samenleving.

Wij willen vanuit onze ervaringen en expertise bijdragen aan bruisende en stabiele geloofsgemeenschappen. Dat kan op groepsniveau zijn, bijvoorbeeld door een preek of training. Maar evengoed op individueel niveau, bijvoorbeeld door persoonlijke coaching of individuele begeleiding.

Deze pagina geeft je een indruk van wat wij te bieden hebben. We komen graag met jou en je gemeente in contact om te zien hoe we elkaar kunnen dienen in Gods koninkrijk!

Gastspreker

Wij vinden de uitleg van Gods Woord enorm belangrijk. Sinds zijn studententijd is Nicolas de Gemeente van Jezus dienstbaar in de prediking. Zijn ervaring strekt zich inmiddels uit van kleine tot grote gemeenten. Hij spreekt graag over Jezus’ gebod om lief te hebben en christelijke eenheid. Ook spreekt hij met alle liefde op verzoek over een bepaald thema. Hetzelfde geldt voor bijbelstudies. U mag er daarbij van uitgaan dat hij zich te allen tijde laat leiden door het Woord en de Geest van God! 

Zoekt je gemeente een betrouwbare gastspreker?

Willen jullie je kerk
‘Bouwen in Kracht’?

Toerustingscursus Dienen

Van mensen die willen bouwen in Gods Koninkrijk worden we geweldig enthousiast! Daarom werken we  aan een speciale toerustingscursus ‘Bouwen in Kracht’. In deze cursus gaan we dieper in op zowel het werk van de Heilige Geest in de lokale gemeente als de unieke ambities en persoonlijkheden van de deelnemers. 

Het doel van de cursus is om gemeenteleden zelfbewuster te maken van hun mogelijkheden in Gods Koninkrijk en zo de plaatselijke kerk toe te rusten. Het is ook mogelijk om gemeenteleden te trainen in deze cursus. Op die manier werk je op duurzame wijze aan de opbouw van je gemeente.

Maatwerk gemeenteopbouw

Wij hebben passie voor stabiele en bruisende kerken. Voor gemeenten die vruchtdragen in Gods Koninkrijk. We beseffen dat elke lokale gemeente uniek is. Uniek, vanwege de mensen die er komen en het eigen geestelijke seizoen waarin de gemeenschap zich bevindt. 

Daarom vinden we het belangrijk om maatwerk te kunnen bieden. Dat begint wat ons betreft door te luisteren naar jullie verlangens, zorgen en behoeften. Om vervolgens samen te gaan werken aan datgene wat jullie voor ogen hebben. 

Op deze gebieden bieden wij maatwerk: Functioneren als een team, Structuur in de gemeente, Bemiddeling / mediation en Gespreksvaardigheden. Voor toerusting op het gebied van pastoraat kun je even kijken bij geestelijke begeleiding.

Zoekt jouw gemeente iets anders dan we hier voorstellen? Wij zijn flexibel, nieuwsgieriger en gaan met veel enthousiasme nieuwe uitdagingen aan. Dus we komen graag een keer langszij om te ontdekken of we iets voor jou en je gemeente kunnen betekenen!

Zoek je maatwerk voor je gemeente?